Dirigenten

DIRIGENTEN

Fra januar 2019 har Kjetil Nilsen overtatt taktstokken i Mollis. Han er lærer ved kulturskolen i Skjervøy og selv en habil musiker. Et spennende nytt samarbeid!